Her finnes årsmeldinger med beskrivelse av foreningens og styrets aktivitet:

Årsmelding 2015
Levert av